poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Legalizacija – hodogram

HODOGRAM za LEGALIZACIJU

Bespravno sagrađenih zgrada do 21.06.2011.

Prvo saznanje koje Vam je potrebno je da li je legalizacija po ovom ZAKONU uopće moguća.

Ako je Vaš objekt sagrađen:

  1. Prije 21.06.2011.
  2. Ne nalazi se unutar granica parka prirode
  3. Ne nalazi se u pomorskom ili vodnom dobru
  4. Ne nalazi se u infrastrukturnom koridoru
  5. Nije u tijeku vlasnički sudski spor na tom objektu.

 

LEGALIZACIJA JE MOGUĆA

 

Klikom na kućicu nastavi sa kretanjem kroz HODOGRAM